Name: Taiwan
Area: 35 980 km2
Capital: Taipei
Population: 22 894 384
Language: Chinese, Chinese
Competitors: 3
CHOU En-Ping 1985-10-12
TUAN Yen-Yu 1994-09-21
WU Ching-Ju 1998-03-02