Name: Ukraine
Area: 603 700 km2
Capital: Kyiv
Population: 45 415 596
Language: Ukrainian, Russian, Romany, Polish, Hungarian
Competitors: 35
BOROVYK Oleh 1996-08-13
CERNOMOROV Kyrylo 1994-10-02
CHETVERIKOVA Anastasiia 1998-04-13
DOKIIENKO Nataliia 1996-02-19
HORLOVA Anastasiya 1995-02-02
HRYSHCHUN Inna 1994-09-29
IANCHUK Dmytro 1992-11-14
KAMERYLOV Denys 1989-08-24
KICHASOVA Mariia 1993-07-20
KOLESNYK Yuliia 1996-03-01
KOVALENKO Denys 1991-04-25
KUKHARYK Oleh 1997-04-24
KUKLINOVSKA Liudmyla 1998-01-04
LAHUTENKO Nataliia 1985-11-14
LAKMANOV Denys 1995-02-17
LUZAN Liudmyla 1997-03-27
MAKSYMCHUK Oleksandr 1983-02-08
MAZHULA Maryna 1983-04-24
MISHCHUK Taras 1995-07-22
POVKH Mariya 1989-01-08
SEMYKIN Ivan 1997-06-04
SHEMETYLO Eduard 1990-08-14
SKORYK Roman 1993-06-09
SKVORTSOVA Olena 1998-06-26
SYNIUK Mykola 1988-04-16
SYROMIATNYKOV Oleksandr 1994-07-12
TODOROVA Anastasiia 1993-12-10
TSURKAN Vitaliy 1984-03-09
VANDIUK Yurii 1994-05-07
VELHUN Volodymyr 1991-04-19
VERGELES Vitaliy 1989-11-15
VOLOVCHYK Oleksandra 1995-08-15
YEMELIANOV Serhii 1993-05-28
YEPIFANOV Vladyslav 1999-06-08
YURIICHUK Yuilla 1998-09-08