Name: China
Area: 9 596 960 km2
Capital: Beijing
Population: 1 330 044 000
Language: Chinese, Cantonese, Uighur, Zhuang
Competitors: 11
CHEN Xiang 2000-05-06
HE Long 1997-06-14
LI Fu 2001-10-12
LI Qi 2001-06-22
LI Zhuang 1999-03-06
SHI Shuyi 2002-11-02
WANG Aorong 2001-12-12
WU Minzhe 2001-01-03
YAN Jiahao 1997-10-06
YANG Junling 2000-07-05
ZHANG Yu 2001-09-11