Name: Kazakhstan
Area: 2 717 300 km2
Capital: Astana
Population: 15 340 000
Language: Kazakh, Russian
Competitors: 16
ALEXEYEV Yevgeniy 1977-12-11
ANANCHENKO Zoya 1996-09-05
DERGUNOV Alexey 1984-09-16
GOLENDOV Ilya 1994-10-02
KHAIDAROV Timur 1996-03-28
KLINOVA Inna 1986-05-13
MEDETOV Merey 1987-09-16
PODOINIKOVA Irina 1988-06-28
SULTANBEKOV Daulet 1994-08-12
TAIKENOV Zhalgas 1997-04-03
TOKARNITSKYI Sergei 1993-02-01
YEMELYANOV Alexandr 1984-01-01
YEMELYANOV Mikhail 1991-04-05
YEMELYANOV Sergey 1995-05-19
YEMELYANOV Timofey 1993-06-14
YERGUCHYOV Andrey 1995-04-23