YEMELYANOV Mikhail (Kazakhstan)

Name: YEMELYANOV Mikhail
Nationality: Kazakhstan
Date of birth: April 05, 1991
Hobby:
Sport career started:
Coach:
Homepage: