Name: Kazakhstan
Area: 2 717 300 km2
Capital: Astana
Population: 15 340 000
Language: Kazakh, Russian
Competitors: 17
ABSINSKAYA Kristina 1995-10-12
ALEXEYEV Yevgeniy 1977-12-11
ANANCHENKO Zoya 1996-09-05
DERGUNOV Alexey 1984-09-16
GOLENDOV Ilya 1994-10-02
KHAIDAROV Timur 1996-03-28
KLINOVA Inna 1986-05-13
LARIONOV Stepan 1991-11-18
MEDETOV Merey 1987-09-16
PODOINIKOVA Irina 1988-06-28
SERGEYEVA Natalya 1976-05-03
SULTANBEKOV Daulet 1994-08-12
YANITSKIY Oleg 1997-06-12
YEMELYANOV Alexandr 1984-01-01
YEMELYANOV Sergey 1995-05-19
YEMELYANOVA Sofya 1994-07-13
YERGUCHYOV Andrey 1995-04-23