YEMELYANOV Sergey (Kazakhstan)

Name: YEMELYANOV Sergey
Nationality: Kazakhstan
Date of birth: May 19, 1995
Hobby:
Sport career started:
Coach:
Homepage: